Tanatori Ciutat de Gandia Tanatori Bellreguard

Telèfons d’assistència 24h 96 287 74 56 - 96 281 56 80

Serveis funeraris prestats a Asseguradores per Pompes Fúnebres Guixa a Gandia i Bellreguard

Serveis funeraris prestats a Asseguradores per Pompes Fúnebres Guixa a Gandia i Bellreguard


Actualment prestem servicis funeraris de qualsevol companyia d’assegurances, emparats per la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, de la qual el Títol III, Secció 5a, Article 106, establix que “En les assegurances de decessos, les entitats asseguradores garantiran als assegurats la llibertat d’elecció del prestador del servici, dins dels límits i condicions establits en el contracte”.