Tanatori Ciutat de Gandia Tanatori Bellreguard

Telèfons d’assistència 24h 96 287 74 56 - 96 281 56 80

Política de Qualitat


POMPES FÚNEBRES GUIXA, S.L. és una empresa familiar fundada l’any 1980 a la Font d'en Carròs (València). Actualment amb les nostres instal·lacions a Bellreguard i Gandia donem servici a la comarca de la Safor i a diferents punts de la Comunitat Valenciana. En els nostres més de 30 anys de funcionament hem tingut com a màxima prioritat la millor prestació del servici als nostres clients amb la major sensibilitat i suport.

En la nostra política de qualitat des de GUIXA assumim i ens comprometem a desenrotllar, implementar i mantindre actualitzat un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma UNE-EN ISO 9001:2015 a més de:

- Garantir la satisfacció dels clients i oferir un servici de primera qualitat que es corresponga amb les necessitats reals, a més d'oferir-los un tracte professional i al mateix temps pròxim i respectuós que ens faça mereixedors de la seua confiança. - Proporcionar a cadascun dels nostres professionals tots els mitjans necessaris perquè puguen dur a terme la seua tasca amb la major eficàcia i satisfacció, ja que el nostre personal constituïx el motor de la qualitat del nostre servici. - Proporcionar un marc de referència per a establir i revisar els objectius de qualitat, per mitjà del compromís del compliment dels requisits i la millora contínua de l'eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat. - Assegurar que els servicis prestats complixen en tot moment els requisits legals i la normativa funerària aplicable. - Mantindre la confidencialitat en l'ús i l’arxiu de dades i informació sensible relacionada amb els clients. - Mantindre comunicació permanent amb clients i parts interessades per a poder implicar-los en la millora dels nostres servicis i, en general, la nostra gestió de la qualitat.

La direcció autoritza el responsable de qualitat perquè tinga la competència en la implantació i verificació del compliment del Sistema de Gestió de Qualitat, per a la qual cosa, se li atribuïxen l'autoritat i la independència necessàries dins de l'organització de l'empresa. GUIXA assumix el compromís de continuar amb la millora del Sistema de Gestió de Qualitat a través de successives revisions en els processos i fent partícips a empleats, clients i proveïdors. La política de qualitat serà comunicada adequadament a tot el personal de GUIXA, de manera que siga entesa i aplicada dins de l'organització. A més, tota la informació, documentada i actualitzada, estarà a disposició del personal de l'organització i de les parts interessades.

Mes info: Certificació Qualitat ISO 9001:2015